פינוי ושיקום קרקעות

זיהום קרקעות במדינת ישראל הגיע לתודעה לפני כ-10 שנים לערך, עם כניסת תקשורת האינטרנט והשימוש במצלמות דיגיטליות. באותה תקופה הקים המשרד להגנת הסביבה ענף המטפל בנושא זיהום קרקעות ומי תהום.

בשנים האחרונות אותרו בישראל עשרות אתרים בהם קיים זיהום מוכח שלך קרקע.
ישנם 3 סוגי מזהמים עיקריים: חומצות, מתכות ודלקים. 

ההשלכות הסביבתיות והבריאותיות של זיהומי הקרקע ומי התהום הן נרחבות, זיהומים אלה עלוליםלפגוע ביציבות מבנים - התפוררות יסודות המבנה, מחלות סרטניות באוכלוסייה או למומים מולדים.

בעקבות הבניה המואצת והבניה לגובה נחפרים בורות עמוקים לצורך יציבות המבנה והקמת חניונים. 
עצם החפירה במקומות בהם היה חלחול של חומרים מסוכנים, גורם לזליגתם למי תהום. עתודות מי התהום בישראל מוגבלת ולכן כול פגיעה בהם היא קריטית. ספיחת החומרים המסוכנים גורמת בנוסף לכך לאי צמיחה של עצים ולקמילה של שטחים ירוקים.
גילוי מאוחר של הבעיה, יכול לגרום להפסקת בניה של פרויקטים חדשים עקב חוסר כדאיות כלכלית ומשאיר אחריו "פילים לבנים" המכערים את הסביבה וגורמים למפגעים סביבתיים.

חברתנו מבצעת פינוי ושיקום קרקעות שבהן נמצאו חריגות של זיהומים:
 ביצוע סקר היסטורי של שימושי הקרקע 
 ביצוע סקר סביבתי לאיכות הקרקע דה היום 
 הכנת סקרי קרקע וקבלת אישור מנהל במשרד להגנת הסביבה.
 איסוף הקרקע ואריזתה בשקים ייעודיים.
 ביצוע בדיקות מעבדה להרכב הזיהום ורמת החשיפה.
 הוצאת היתר לפינוי הקרקע לאתר מורשה.
 טיפול במפגעי ריח.
 הוצאת היתרי איכלוס לדיירי המבנה לאחר קבלת אישור גהותן. 
 הפקת דו"ח מסכם ודיווח על סיום העבודה לרשויות.

פינוי ושיקום קרקעות

איי.אי.די הנדסה וטכנולוגיה בע"מ

סניף ראשי

כתובת: רחוב דרך חיפה 19 קריית אתא

טלפון: 04-8203668

פקס: 04-8203667

סניף מרכז

רחוב אברבנל 127

בני ברק 51221

סניף דרום

אילת, ת.ד 609

ליצירת קשר

Tivonet